slid3
slid6
slid5
slid7
slid4

تک ورمی کمپوست آذربایجان

ورمی کمپوست در تبریز

ورمی کمپوست Vermi Compost  عبارت است از مواد آلی درحال پوسیدگی که در اثر عبور مداوم و آرام از دستگاه گوارشی گونه ای خاص از کرم خاکی تولید می شود . این مواد هنگام عبور از بدن کرم خاکی ، آغشته به مخاط دستگاه گوارش ، ویتامین ها و آنزیم ها شده که در نهایت به عنوان یک کود آلی بیولوژیک غنی شده و بسیار مفید شناخته می شود .

در این فرایند زباله های آلی اعم از ضایعات کشاورزی و فضولات دامی توسط گونه ی خاصی از کرم خاکی به کود تبدیل می گردد. این کرم ها با بلع مواد آلی و دفع آنها از طریق سیستم گوارشی خود موجب تولید نوعی کود می گردد که از لحاظ میزان عناصر غذایی بسیار غنی بوده و از دانه بندی مناسبی نیز برخوردار می باشد و از همه مهم تر اینکه با گذر این مواد از سیستم گوارش این جاندار آنزیم ها ، مواد محرک رشد و ویتامین ها اضافه می شود، و در مجموع منجر به تولید ماده ای می گردد که خصوصیاتی کاملا متفاوت با مواد فرو برده شده پیدا می کند که ورمی کمپوست خوانده می شود.

ورمی کمپوست در تبریز از لحاظ کیفی ماده ای سرشار از مواد هیومیک و عناصر غذایی به فرم قابل جذب برای گیاه بوده و به رنگ تیره و عاری از هر گونه بوی نامطبوع می باشد.

 

مزایای ورمی کمپوست در تبریز نسبت به دیگر انواع کودها :سبک و فاقد هر گونه بوی نا مطبوع

عاری از علف هرز

استفاده ی آسان

حاوی میکروارگانیسم های مفید

دارا بودن مواد محرک رشد

قابلیت بالای نگهداری آب

اصلاح بافت خاک

افزایش مقاومت گیاه

بالا بودن میزان عناصر غذایی مانند: آهن ، کلسیم ، روی ، منگنز و مس