باغ های میوه

ورمی کمپوست در باغ های میوه

لازم نیست که شما یک کشاورز خیلی بزرگ و یا باغدار بزرگی باشید برای دانستن این مطلب که گیاه برای رشد نیاز به مقدار کافی مواد مغذی، آب و نور دارد.

ورمی کمپوست با دارا بودن مواد مغذی، هورمون های محرک رشد و قابلیت نگهداری آب بالای خود باعث بهبود کیفیت خاک شما شده و انرژی لازم برای تولید میوه قوی و سالم را در طول فصل از شروع گل دهی تا رسیدن میوه برای درخت فراهم می کند.

ورمی کمپوست توسط میلیون ها کرم خاکی تولید می شود و دارای مقدار کافی مواد مغذی می باشد از این رو به خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک شما کمک خواهد کرد که این امر باعث :

  • تسریع توسعه ریشه در خاک
  • فراهم کردن مواد مغذی برای گیاه
  • افزایش گلدهی درخت
  • رسیدن همزمان میوه ها
  • بهبود طعم میوه ها
  • افزایش قدرت درخت (شاخه های درخت را ضخیم تر کرده و تعداد شاخه ها را بالا می برد) که باعث افزایش محصول می شود
  • کاهش استرس سرمایی درخت
  • افزایش رنگ، اندازه و یکدست شدن محصول

موارد استفاده ورمی کمپوست : برای درختان مثمر و غیر مثمر

مقدار استفاده ورمی کمپوست : در صورت داشتن آنالیز خاک منطقه ی خود می توان مقدار دقیقتری را نسبت به نوع خاک، نوع درخت و مقدار مواد مغذی موجود در خاک توصیه کرد ولی در حالت کلی به ازای هر سال درخت، یک کیلوگرم به صورت چالکود استفاده می شود. مثلا اگر درخت 5 ساله داشته باشیم در مجموع 5 کیلوگرم کود برای دو طرف درخت در نظر خواهیم گرفت.

ê چالکود: زیر انتهای شاخه ی درخت در اصطلاح سایه انداز درخت  چاله ای در حدود 30 الی 40 سانتی متر حفر کرده و کود ورمی کمپوست را با خاک مخلوط کرده و به داخل چاله بر می گردانیم.البته بهتر است که چاله در قسمتی که آبیاری انجام می شود قرار گیرد.

ê برای درختان بالای ده سال همان مقدار 10 کیلوگرم مد نظر قرار می گیرد.