درباره ما

  1. مشاوره استان آذربایجان شرقی و غربی و كرمانشاه

 

  1. اجرای پروژه های راه اندازی در كشورهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان در سطح بزرگ

 

  1. اجرای سیستم مكانیكی تولید ورمی كمپوست برای اولین بار در ایران

 

  1. اجرای طرح مشاغل خانگی