سبزی کاری

استفاده ی  ورمی کمپوست در سبزیکاری

اگر شما پرورش دهنده کلم، هویج، سیب زمینی، کاهو و سبزیجات هستید می دانید که خاک خوب باعث تولید محصول خوب می شود.

خاک خوب و غنی باعث افزایش محصول، کیفیت ظاهری و طعم سبزیجات می شود.

استفاده از  ورمی کمپوست قبل از کشت و یا در هنگام پرورش سبزیجات باعث بهبود خصوصیات فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی خاک شده که این باعث:

  • افزایش جوانه زنی بذر
  • بهبود قابلیت دسترسی گیاه به مواد مغذی
  • توسعه ریشه و مقاوم سازی گیاه در برابر بیماری ها
  • افزایش قابلیت زنده مانی گیاه و بهبود طعم سبزیجات
  • کاهش استرس گیاه
  • کاهش استفاده ی کود های شیمیایی و تولید سبزیجات سالم و ارگانیک

 

مقدار استفاده از  ورمی کمپوست:

مقدار مصرف بر اساس نوع خاک و نوع گیاه ی که کشت می شود متفاوت است ولی به حالت کلی به ازای هر متر مربع 3 الی 5 کیلوگرم می توان استفاده کرد.