صیفی کاری

استفاده ی  ورمی کمپوست در صیفی کاری

کارهای تحقیقاتی بسیاری در رابطه با استفاده ی ورمی کمپوست در پرورش گوجه فرنگی، خیار و توت فرنگی صورت گرفته که این بیانگر کارآمد بودن ورمی کمپوست در تولید این محصولات می باشد.

خواص بالای ورمی کمپوست باعث:

  • تولید میوه بزرگتر در گوجه فرنگی، خیار و توت فرنگی می شود
  • شیرینی بیشتری به میوه توت فرنگی می بخشد
  • مقدار محصول را افزایش می دهد
  • باعث بهبود طعم میوه می شود
  • بازارپسندی محصول را بالا می برد

مقدار استفاده ورمی کمپوست:

مقدار مصرف بر اساس نوع خاک و نوع گیاه ی که کشت می شود متفاوت است ولی به حالت کلی به ازای هر متر مربع 3 الی 5 کیلوگرم می توان استفاده کرد.