فروش کرم خاکی خالص

کرم خاکی خالص اغلب برای استفاده ی ماهی گیری مزارع پرورش ماهی ، استفاده های دارویی و بهداشتی و بعضی از فارم های تولید ورمی کمپوست استفاده می شود . قیمت هر کیلو کرم خاکی خالص ( گونه ی آیزینیا فتیدا ) 50000 تومان به فروش می رسد .
در صورت سفارش بیش از 100 کیلوگرم قیمت 30000 تومان می باشد .