فروش کرم خاکی خالص

کرم خاکی خالص اغلب برای استفاده ی ماهی گیری مزارع پرورش ماهی ، استفاده های دارویی و بهداشتی و بعضی از فارم های تولید ورمی کمپوست استفاده می شود . قیمت هر کیلو کرم خاکی خالص ( گونه ی آیزینیا فتیدا ) ۱۰۰۰۰۰ تومان به فروش می رسد.

فروش کمتر از ۱۰۰ کیلو نداریم.

در صورت سفارش بیش از ۱۰۰۰ کیلوگرم قیمت ۸۰۰۰۰ تومان می باشد .