مجوزهای صادرات

درباره ی صادرات ورمی کمپوست یا کرم خاکی باید ابتدا مجوز تولید از جهادکشاورزی برای تولید ورمی کمپوست داشت و سپس بعد از اخذ مجوزها از سازمان های زیربط، نسبت به تناژ صادراتی و مرز خروجی از وزارت جهادکشاورزی مجوز صادرات را اخذ کرد.