چمن و فضای سبز

  ورمی کمپوست در چمن کاری و فضای سبز

مهمترین موضوعی که در کاشت چمن مطرح می باشد کیفیت خاک می باشد.

  • زمان استفاده: هنگام کاشت بذر چمن ، پوشاندن روی بذر ، ترمیم قسمت های آسیب دیده چمن و هنگام آماده سازی برای زمستان که این امر باعث باز سازی و بهبود خصوصیات فیزیکی،بیولوژیکی و شیمیایی خاک می شود ورمی کمپوست حاوی مقادیر قابل توجهی اکسین و اسید هیومیک می باشد.

که این خصوصیات باعث کمک به :

  • تحریک رشد سریع ریشه وتوسعه حجمی ریشه
  • بهبود قدرت آستانه تحمل و ترمیم چمن
  • بهبود تخلخل خاک و بالا بردن ظرفیت نگهداری خاک
  • بهبود EC و بافرینگ خاک
  • افزایش کارایی و جذب مواد مغذی موجود در خاک

موارد استفاده ورمی کمپوست : پارک ها، فضای سبز مدارس، مناطق گردشگری، استادیوم های فوتبال و گلف

مقدار استفاده ورمی کمپوست : 3 الی 5 کیلوگرم به ازای هر متر مربع که می تواند هم بصورت مستقیم و هم به صورت چای کمپوست استفاده شود.