کود ورمی کمپوست ممتاز

محصول ورمی کمپوست ممتاز شرکت تک ورمی کمپوست آذربایجان محصولی منحصر به فرد می باشد که از لحاظ کیفیت ظاهری بسیار شکیل و ریز می باشد . این کود از سه الک رد می شود .

اندازه ی ذرات آن  2  میلی متر می باشد . این نوع کود بیشتر برای نشاکاری ، استفاده خانگی ، چمن و فضای سبز توصیه می شود .

خرده
500g      –
750g      –
1kg      –
1/5kg      –
2kg      –
10kg  ۱۵۰۰۰
15kg  ۲۰۰۰۰
30kg ۳۵۰۰۰
فله ای  ۱۱۰۰
عمده
500g   ۲۵۰۰
750g   ۳۰۰۰
1kg   ۳۰۰۰
1/5kg  ۳۵۰۰
2kg  ۴۰۰۰
10kg  ۱۲۰۰۰
15kg  ۱۷۰۰۰
30kg  ۳۰۰۰۰
فله ای   ۹۵۰

منظور از عمده خرید های بالای 10 تن می باشد .