فروش کود ورمی کمپوست

کودی است جهت احیای اراضی و پرورش کلیه گیاهان زینتی و نهالها ، باغات و گل خانه ها و سالن های تولیدی صیفی جات

این کود فرموله شده توسط باکتری ها و میکروارگانیسم های مفید می باشد که به علت خواص ویژه ی خود باعث بهبود ویژگی های فیزیکی و شیمیایی ، نرم نمودن ذرات رس ، اتصال به ذرات شن ، آزادسازی تدریجی نیتروژن ، فسفر  ، پتاسیم و سایر عناصر و ریز مغذی ها می شود .

این کود به علت دارا بودن اسید هیومیک و فولیک اسید باعث تحریک حاصل خیزی شده و همچنین باعث رها سازی مواد غیر قابل جذب موجود در خاک می شود .

همچنین ورمی کمپوست دارای خواص کلوییدی بوده و باعث افزایش تخلخل خاک ، تهویه ، همچنین کمک به نفوذ و نگهداری آب و توسعه ی ریشه زدایی می شود.
مزایای ورمی کمپوست :

فاقد هر گونه بوی نامطبوع
حاوی مواد مغذی مورد نیاز گیاهان
عاری از بذر علف هرز
افزایش مقاومت گیاهان
افزایش سبزینگی
اصلاح بافت خاک
قابلیت بالای نگهداری آب
عاری از تخم حشرات موذی
حاوی مواد محرک رشد
تاثیر بر روی طعم و مزه ی محصول
تولید محصول سالم و ارگانیک